Industri 4.0

Digitaliseringens möjligheter: Få mer tid till att fokusera på det du gör bäst!

Digitalisering och verksamhetsutveckling är två mycket omdiskuterade begrepp. De har många beröringspunkter och implementerade på rätt sätt så är de inte enskilda engångsprojekt. De ska vara integrerade, pågående processer som bland annat syftar till att förbättra och öka det värde som levereras mot kunder, som i sin tur leder till att företag blir mer konkurrenskraftiga…

Hur smart är den smartaste produkten?

Jag tycker mig se en trend i att nya produkter som lanseras ofta kallas för smarta. Det innebär, som jag har uppfattat det, att produkten har sensorer och givare som tillsammans med mjukvara gör att den på något sätt kan ”tänka och agera” på egen hand. Det gör att du som använder produkten kan få…

Digitaliseringen är här. Hänger du med?

Digitaliseringen förändrar vårt samhälle i grunden. För mig är det redan en del i min vardag och framtid, inte minst genom det spännande företag jag nu jobbar i – Ditwin. Vi hjälper våra kunder i verkstadsindustrin att jobba smartare, snabbare och digitalisera och integrera hela värdekedjan, från idé till marknad – allt det som kallas…

Utveckla eller försvinna?

Spelar det någon roll om man har en konstruktions-avdelning eller en utvecklingsavdelning på företaget? Jo, om du vill att företaget ska leva vidare eller gå i graven om fem år. Så fort kan det gå. Marknaden är skoningslös, den enes bröd den andres död… Jag träffade för en tid sedan en utvecklingschef som tydligt betonade…

Informationströtthet – utmaning för industrin!

På nätet finns ju allt, sökbart och delbart och jag fascineras ofta av hur mycket information jag kan hitta via webben. Gör jag en sökning med Google får jag omgående träff på nästintill oändligt många källor som innehåller information om det jag söker. Det kan vara publicerade artiklar, annonser eller sammanställd information som baseras på…

Är du strukturerad för Industri 4.0?

27 april bjöd Ditwin in till ett intressant seminarium i Umeå med rubriken ”Är du strukturerad för Industri 4.0?” Ett 20-tal deltagare från verkstadsföretag från hela landet deltog på plats och via webinarium. Vid seminariet beskrev vi bland annat hur Teamcenter från Siemens PLM Software kan förenkla utvecklings- och produktionsberedningsarbetet. Detta genom att tillhandahålla korrekt…

Industri 4.0 är här. Är Luleå tekniska universitet med i matchen?

– Just nu byggs den första helautomatiserade bilfabriken i Sverige, Uniti i Lund. Ett av många bevis på att den fjärde industriella revolutionen, Industri 4.0, är här, säger Thomas Marklund VD för Ditwin. Fler ”Smarta fabriker” växer fram över hela världen. Det ställer helt nya krav på dagens och morgondagens ingenjörer. Vi vände oss därför…

Smartare produkthantering med Teamcenter

PLM står för Product Lifecycle Management och hanterar information om en produkt under hela dess livscykel. Ditwin levererar högkvalitativa tjänster för rådgivning, införande och utveckling av PLM-lösningar. Genom vårt partnerskap med Siemens PLM Software, erbjuder Ditwin det världsledande PLM-systemet Teamcenter, en heltäckande PLM-plattform som stödjer företagets utvecklingsarbete, från idé till underhåll av färdig produkt. PLM handlar om att lagra…

Den fjärde industriella revolutionen är här

Den fjärde industriella revolutionen handlar om att koppla ihop utvecklings- och tillverkningsprocesser, logistik och produkter i ett digitalt nätverk. Inom Industri 4.0 finns digital integration längs hela värdekedjan, där information är tillgänglig i realtid hos alla aktörer inom företaget, liksom hos leverantörer och kunder. Digitaliseringen ger nya möjligheter att möta framtidens krav. Genom virtuell produktutveckling…