Leder jakten på ständiga förbättringar till verklig och varaktig förändring?

Ständig förbättring är nog något som de flesta känner igen, inte minst från ledningssystemet ISO 9001. I den senaste revideringen 2015, framhålls dock att ständig förbättring bara är ett sätt att skapa förändring – det kan behövas mer genomgripande förändringar, för att nå verklig och varaktig förbättring. Är det månne därför som allt fler företag hör av sig till Ditwin för att diskutera hur Product Lifecycle Management (PLM) mer effektivt kan möta förändringsbehovet?

SIS, som är den verksamhet som i Sverige driver och samordnar standardisering, skriver på sin FAQ-sida om revideringen av ISO 9001:2015 i punkt 1 bland annat att ”Företags behov och förväntningar har ändrats avsevärt sedan den senaste större revideringen av ISO 9001 år 2000. Exempel på sådana förändringar är allt mer krävande kunder, framväxt av nya teknologier, allt mer komplexa leverantörskedjor och större medvetenhet om behovet av initiativ för hållbar utveckling”. Jag tror att alla kan hålla med om att det på tjugo år skett mycket inom alla de områden som räknas upp. Men har företagen som jobbat med ISO 9001 nöjt sig med att göra ständiga förbättringar utifrån perspektivet att se över det som de har och justera det löpande i små steg, och därmed inte följt med den snabba utveckling som har skett? I så fall är det illa. Och med tanke på min analys av vad ritbordet har att göra med dagens produktutveckling, så kanske det är just det som har hänt.

När nu SIS på sin FAQ-sida punkt 22 klargör att ständiga förbättringar inte är det enda sättet och att det kan krävas mer ”genomgripande förändring, initiativ för ny utformning eller innovation”, så borde alla som är ISO 9001-certifierade börja fundera på om de förändringar som görs är tillräckliga för att möta kundernas förväntningar på produkt och tjänst. I FAQ-punkt 11 står ”När nya produkter, tekniker, marknader och affärsmöjligheter uppkommer kan det förväntas att organisationer kommer att vilja utnyttja dessa möjligheter till fullo.” Kan det vara så att vissa företag redan har nått vägs ände för ständiga förbättringar? Och för att få ett godkännande enligt ISO 9001:2015 måste ta ett större steg för att nå de målsättningar som kvalitets- och ledningssystemet kräver och kunderna förväntar sig?

I en video på SIS webb berättar Tina Bohlin, Projektledare på SIS, om vikten av ordning och reda för att medarbetarna ska göra rätt saker på rätt sätt med rätt resurser. Hon säger bland annat det är viktigt att ”Skapa en trygghet för medarbetarna som vet exakt vad det är som gäller och behöver inte springa runt och fråga sina kollegor: Vem gör det här och hur skulle vi göra det här.” För mig är allt detta det starka argument för ett processtödjande system som kan hantera information om verksamheten och dess produkter till den anställde – med andra ord ett PLM-system.

Har du, liksom andra företag som hört av sig till oss den senaste tiden, behov av förändring, kanske med anledning av ISO 9001:2015 eller någon annan certifiering? Hör av dig för en dialog om hur vi på Ditwin kan hjälpa dig med tillsammans med Siemens lösningar.

Thomas Marklund – VD, marknad och försäljning Ditwin.
Telefon 010-152 45 90 eller mejl thomas.marklund@ditwin.se.