Den fjärde industriella revolutionen är här

Den fjärde industriella revolutionen handlar om att koppla ihop utvecklings- och tillverkningsprocesser, logistik och produkter i ett digitalt nätverk. Inom Industri 4.0 finns digital integration längs hela värdekedjan, där information är tillgänglig i realtid hos alla aktörer inom företaget, liksom hos leverantörer och kunder.

Digitaliseringen ger nya möjligheter att möta framtidens krav. Genom virtuell produktutveckling och verifiering av funktion och tillverkning kan du spara både tid och
kostnader. Inte minst genom att undvika tidskrävande och kostsamma prototyper och inkörning av produktionen. Det sparar även resurser i form av personal, material och energi.

Regeringen har tagit fram en Nyindustrialiseringsstrategi, som ska stärka företagens omställningsförmåga och konkurrenskraft. Ett av fyra fokusområden är Industri 4.0, där industriminister Mikael Damberg skriver att svenska industriföretag ska vara ledande inom den digitala utvecklingen och i att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

”Vi är mitt uppe i den fjärde industriella revolutionen där digitalisering och automatisering radikalt förändrar förutsättningarna för industriell produktion. Konkurrensen blir allt hårdare men automatisering och utvecklingen av smarta fabriker gör det också mer attraktivt att tillverka i Sverige”

Som partner till Siemens, en av de ledande aktörerna inom Industri 4.0, har Ditwin lösningarna och tjänsterna för att utveckla ditt företag mot ökad produktivitet, flexibilitet och lägre kostnader.

Vi har i 20 år arbetat med att digitalisera och effektivisera utvecklingsarbetet och för oss är virtuell produktutveckling med en smart modell och en digital tvilling inte något nytt. Vi hjälper dig att digitalisera din produktutvecklingsprocess och skapa din virtuella fabrik för att optimera produktionen.