Smartare produkthantering med Teamcenter

PLM står för Product Lifecycle Management och hanterar information om en produkt under hela dess livscykel. Ditwin levererar högkvalitativa tjänster för rådgivning, införande och utveckling av PLM-lösningar.

Genom vårt partnerskap med Siemens PLM Software, erbjuder Ditwin det världsledande PLM-systemet Teamcenter, en heltäckande PLM-plattform som stödjer företagets utvecklingsarbete, från idé till underhåll av färdig produkt.

PLM handlar om att lagra och kommunicera elektronisk information om produkten under hela livscykeln. PLM integrerar resurser, data och processer. Det underlättar för företaget att möta den ökande komplexiteten hos nya produkter och att utveckla dem på kortare tid.
Produkten består av artiklar/komponenter och deras relation upprätthålls med hjälp av strukturer. Informationen kan vara i form av attribut/metadata och filer som t ex CAD-modeller, ritningar, dokument och bilder. För att ange hur informationen kan användas sätts status, t ex att informationen är godkänd från konstruktion till produktion.

Godkännande eller hantering av en ändring sker genom flöden, där arbetsuppgift och information som skapas eller ändras är definierad. Genom att använda PLM blir det lätt att hitta informationen, förstå dess innebörd och utföra arbetet. Det kvalitetssäkrar och effektiviserar verksamheten och gör dig redo för Industri 4.0, då all produktinformation finns lagrad digitalt.

Teamcenter kan integreras till CAD, CAM, CAE, DM, Office och andra system som skapar produkt- och tillverkningsinformation, och är därför PLM-navet i din framtida verksamhet.
Siemens ligger i framkant när det gäller att leverera PLM-lösningar som har den applikationsbredd och det djup som krävs för att digitalt skapa, validera och hantera den detaljerade produkt- och processdata som är nödvändig för att stödja kontinuerlig innovation.

  • Information om produkten lagras och underhålls under hela livscykeln.
  • Status, flöden, processer och projekt kan implementeras som en del i plattformen, vilket ökar kvalitet och säkrar spårbarhet.
  • En enda källa till all information om produkten innebär snabbare utvecklingsarbete och tillverkning samt tillförlitligare produkter och service.