Vad har ritbordet med dagens produktutvecklingsprocess att göra?

Inte mycket tänker du säkert. Men om du tänker efter så kanske du, liksom jag, inser att resultatet av dagens produktutvecklingsprocess ofta är en ritning med stycklista – alltså något som en gång i tiden skapades med ritbrädan. Skillnaden mot då är att vi nu använder ett avancerat 3D-CAD-system för att skapa ritningen. Vi har alltså ett nytt verktyg som kan skapa en virtuell produktmodell, men indatat till den efterföljande processer är densamma som för mer än 30 år sedan. Vad beror det på och är det ett bra sätt att jobba på?

För 30 år sedan började jag studera vid Luleå tekniska universitet. Jag kommer ihåg att vi på den tiden kommunicerade med andra via en fast telefon eller genom att skicka brev med frimärke på som kom fram till mottagaren inom ett par dagar. I arbetslivet var faxen ett oumbärligt hjälpmedel när postgången var för långsam. Idag är det väl knappast någon som använder fast telefon, portobaserade brev eller fax.

Hur har vi, eller rättare sagt hur har kreativa och innovativa bolag förändrat vår vardag? Jo, dom har försett oss med datorer, smarta telefoner och datakommunikation över internet som gör att vi kan kommunicera på ett helt annat sätt. Det som de dessutom har tillfört är smarta tjänster som underlättar vår vardag. Vi kan söka på vad som helst och i de allra flesta fall få bra svar, konfigurera och beställa varor och tjänster, få vägledning dit vi ska, rekommendationer om event och utlåtanden om det ena och det andra. Jag skulle säga att vi idag har både nya verktyg och nya beteenden i vårt liv. Vi förväntar oss att allt ska bli enklare och mer automatiserat – det är ju det som de 30 åren har inneburit. Vem skulle vilja gå tillbaka till hur det var i slutet på 80-talet?

Om vi då återvänder till produktutvecklingsprocessen, så upplever jag att vi har ersatt gamla verktyg med nya avancerade. Men har vi egentligen förändrat vårt beteende? Om vi hade det så borde väl inte ritningen vara så central som den är. Den är ju en tillrättalagd avbild av den verkliga produkten. I dagens digitala värld är det inget som hindrar att vi kommunicerar den virtuella produktmodellen till både kollegor och inte minst automatiskt mellan de olika verktygen som vi använder för utveckling och tillverkning. Liksom att de smarta tjänsterna förenklar vår vardag, ger digitaliseringen möjligheter att ändra vårt beteende inom utvecklings- och tillverkningsprocessen för fysiska produkter. Resultatet är kortare utvecklingstid, enklare att planera och producera produkten och inte minst mindre risk för att du använder felaktig information. Förutsättningen för detta är global, så komihåg – anammar inte vi ett nytt beteende som ger stora fördelar, så finns det alltid andra som gör det.

Hör gärna av dig till mig med dina erfarenheter och funderingar, så kan vi tillsammans hjälpa våra vänner inom verkstadsindustrin att jobba smartare och snabbare!

Thomas Marklund – VD, marknad och försäljning Ditwin.
Telefon 010-152 45 90 eller mejl thomas.marklund@ditwin.se.