mavdadmin

White paper från Ditwin – Time to market!

Ordning och reda ger bättre och mer lönsamma affärer! När PDM-systemet är på plats, kan du snabbt och tryggt förbättra produktiviteten, minska kostnaderna för produktens livscykel, underlätta samarbete och få bättre underlag för dina affärsbeslut. Ditwins White paper presenterar alla möjligheter hos PDM-systemet, för att du och ditt företag ska jobba smartare och snabbare. Fyll…

Underhållsrelease NX 12

Några nyheter i den här release: Du kan direkt i NX skapa och hantera Engineering change notice (ECN). Convergent Modeling Importera och exportera 3MF-filer Adjust Minimum Radius för att justera minimum kurvatur mellan facetter så ytorna blir slätare. Flera modelleringskommandon kan nu användas inne i Polygon Modeling Task Definiera Limit/Fit toleranser på Hole and Thread…

Är du strukturerad för Industri 4.0?

27 april bjöd Ditwin in till ett intressant seminarium i Umeå med rubriken ”Är du strukturerad för Industri 4.0?” Ett 20-tal deltagare från verkstadsföretag från hela landet deltog på plats och via webinarium. Vid seminariet beskrev vi bland annat hur Teamcenter från Siemens PLM Software kan förenkla utvecklings- och produktionsberedningsarbetet. Detta genom att tillhandahålla korrekt…

Industri 4.0 är här. Är Luleå tekniska universitet med i matchen?

– Just nu byggs den första helautomatiserade bilfabriken i Sverige, Uniti i Lund. Ett av många bevis på att den fjärde industriella revolutionen, Industri 4.0, är här, säger Thomas Marklund VD för Ditwin. Fler ”Smarta fabriker” växer fram över hela världen. Det ställer helt nya krav på dagens och morgondagens ingenjörer. Vi vände oss därför…

Smartare produkthantering med Teamcenter

PLM står för Product Lifecycle Management och hanterar information om en produkt under hela dess livscykel. Ditwin levererar högkvalitativa tjänster för rådgivning, införande och utveckling av PLM-lösningar. Genom vårt partnerskap med Siemens PLM Software, erbjuder Ditwin det världsledande PLM-systemet Teamcenter, en heltäckande PLM-plattform som stödjer företagets utvecklingsarbete, från idé till underhåll av färdig produkt. PLM handlar om att lagra…

Den fjärde industriella revolutionen är här

Den fjärde industriella revolutionen handlar om att koppla ihop utvecklings- och tillverkningsprocesser, logistik och produkter i ett digitalt nätverk. Inom Industri 4.0 finns digital integration längs hela värdekedjan, där information är tillgänglig i realtid hos alla aktörer inom företaget, liksom hos leverantörer och kunder. Digitaliseringen ger nya möjligheter att möta framtidens krav. Genom virtuell produktutveckling…