Hur smart är den smartaste produkten?

Jag tycker mig se en trend i att nya produkter som lanseras ofta kallas för smarta. Det innebär, som jag har uppfattat det, att produkten har sensorer och givare som tillsammans med mjukvara gör att den på något sätt kan ”tänka och agera” på egen hand. Det gör att du som använder produkten kan få information om status, behov av service, utfört arbete eller att det gör det enklare att använda produkten genom att den kan ”förstå” vad som ska göras och hjälpa till med det eller förhindra att produkten används på fel sätt.

Men den smarta produkten kan bli ännu smartare. Genom att samla på informationen som sensorer och givare ger från alla produkter som används blir produkten ett oöverträffat fältprov. Det kan förhoppningsvis visa hur produkten används och genom att analysera information kan man identifiera produktens fördelar och problem. Detta en outsinlig källa till hur produkten ska förbättras och inte minst tydliggörs behoven för de framtida produkterna. Det är ju ännu smartare eller hur. Ålö, som är världsledande inom marknaden för frontlastare till jordbrukstraktorer, säger följande när dom lanserade sin nya lastare; ”For example, the use of big data can reveal underlying patterns that can guide us in the development of new products.” Jag ser fram emot deras kommande produkter.

Utmaningen med den smartare produkten är som jag ser det två saker. Dels är det stora mängder information som ska analyseras och tolkas och dels måste kunskapen om produkten vara i paritet med den information som samlas in. Traditionellt har en utmaning varit att få tag på relevant information varför kunskapen om produkten har byggt på analys av produkten med enkla simuleringsmodeller med begränsad korrelation till verkligheten. Ofta har man skapat idealiserade testfall som har kunnat verifieras mellan simuleringsmodellen och tester i labb. Idag finns verktyg för analys och tolkning av stora mängder data samtidigt som det går att bygga en komplett simuleringsmodell av produkten – den digital tvillingen av den smarta produkten. De företag som lyckas sammanföra utveckling med tillverkning och användning av produkten i en sluten loop – digital tvilling och smart produkt – kommer att få stora konkurrensfördelar. Det är väl ändå det smartaste!

Hör av dig om du vill diskutera hur du kommer igång med att inte bara skapa och leverera en smart produkt, utan en som är smartast. Vi har både kunskapen och tillsammans med Siemens lösningarna för den smartaste produkten.

Thomas Marklund – VD, marknad och försäljning Ditwin.
Telefon 010-152 45 90 eller mejl thomas.marklund@ditwin.se.