Industri 4.0 är här. Är Luleå tekniska universitet med i matchen?

– Just nu byggs den första helautomatiserade bilfabriken i Sverige, Uniti i Lund. Ett av många bevis på att den fjärde industriella revolutionen, Industri 4.0, är här, säger Thomas Marklund VD för Ditwin.

Fler ”Smarta fabriker” växer fram över hela världen. Det ställer helt nya krav på dagens och morgondagens ingenjörer. Vi vände oss därför till en student, Charlie Essland, blivande civilingenjör i Industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet, för att be honom ge sin bild av Industri 4.0 och hur det märks i undervisningen.

– Än finns inga renodlade kurser om Industri 4.0 på våra svenska universitet, säger Charlie.

Ångmaskinen startade den första industriella revolutionen, sedan kom löpandeband-produktion och elektricitet som tillät massproduktion. Den tredje industriella revolutionen innebar utvecklingen av robotar och viss automatisering. Nu har nästa industriella revolution tagit fart. Den fjärde industriella revolutionen, Industri 4.0, är här.

Det gör att hela fabriker nu kan bli ”smarta”. Genom Internet of Things (IOT) blir maskiner uppkopplade och kan kommunicera med varandra och med människor, vilket leder till att produktionslinjer blir helt automatiserade. Förutom den nya fabriksdesignen innehåller Industri 4.0 även en virtuell produkt och fabrik, en så kallad ”digital tvilling” som kan simulera verkligheten.

När maskiner ska kommunicera mellan varandra, och för att de ska förstå varandra, är det stora mängder data som måste hanteras på ett korrekt sätt. Det är en av grundpelarna för industri 4.0, att ta tillvara på all data och göra den användbar.

Helautomatisk bilfabrik i Lund
Uniti, som i Lund bygger den första helautomatiska bilfabriken i Sverige, uppskattar att deras fabrik kommer kunna ha full produktion, men med lamporna avstängda 22 timmar om dygnet. Enligt en rapport framtagen av PWC kommer digitaliseringen inom tillverkningsindustrin öka från 22 % till 83 % inom de närmsta fem åren. Detta ställer givetvis helt nya krav på de som ska arbeta inom industrin och med utveckling av företagens värdekedjor.

Det ställer samtidigt nya krav på de universitet som ska leverera morgondagens ingenjörer till Industri 4.0-industrin. Jag, som pluggar industriell ekonomi vid LTU, har därför granskat kursprogrammen för två av de vanligaste civilingenjörsutbildningarna, maskinteknik och industriell ekonomi, hos våra största universitet i Sverige: KTH, Lunds tekniska högskola, Linköpings universitet, Umeå universitet och Luleå tekniska universitet.
Ingen av dem har Industri 4.0 som renodlad kurs!

Tyskland, som i samarbete med bl a Siemens, har lett initiativet Industri 4.0, planerar nu att investera ca 40 miljarder euro fram till år 2020. Här erbjuds 6000 studenter på Reutlingen universitet kurser i Industri 4.0. De får också jobba med den ”digitala tvillingen” och applicera detta i en ”learning factory” i en virtuell fabrik.

Att detta är nödvändigt även för våra svenska universitet, den bredaste rekryteringsbasen till den svenska industrin, visar de fakta jag hittat hos flera av marknadens ledande företag och konsulter.

Siemens är en av de största inom Product Lifecycle Management (PLM). Med deras mjukvara kan man utföra omfattande tester innan produkten ens existerar i verkligheten, tack vare den ”digitala tvillingen.” NASA använde Siemens PLM-mjukvara inför landningen av ett fordon på Mars, det simulerades 8000 gånger och optimerades innan det var skarpt läge. Hela värdekedjan finns digitalt, från de olika delarna på en robot, till de olika delarna som tillverkas eller monteras. Även kvalitetskontroller går att sköta automatiskt, för att säkerställa att allt blir rätt. Fördelarna som industri 4.0 kan leda till är många. Det reducerar tid till marknad, förbättrar flexibiliteten och ökar kvaliteten, effektiviteten och säkerheten.

Nästa nivå av Lean
Konsultjätten McKinsey har över 3000 träffar på deras hemsida kring Industri 4.0.
McKinsey nämner också att Industri 4.0 kan ses som nästa nivå av Lean, som historiskt sett har varit ett arbetssätt som bygger på att minimera slöseri och öka nyttan. McKinsey hävdar att Industri 4.0 kan minska tiderna för driftstopp med 30-50 % och att effektiviteten kan öka med 1-20 %

Boston Consulting Group (BCG) menar också att Industri 4.0 kommer ha en stor påverkan på industrin och de anställda. Några av de största effekterna enligt BCG är:
• Big-data-drivna kvalitetskontroller
• Förebyggande underhåll
• Robotar som sköter montering och paketering
• Självkörande fordon
• Simulering och optimering av produktionslinjer (virtuellt)
• Självorganiserande produktion
• Additiv tillverkning av komplexa delar (3D skrivare)

Kvaliteten kommer att förbättras, processer kommer att effektiviseras, kostnader kommer att reduceras, likaså ledtider. BCG har dessutom startat ett innovationscenter i Singapore, som ska hjälpa företag att transformera sina verksamheter i linje med Industri 4.0.
Enbart i Singapore beräknas Industri 4.0 kunna skapa närmare 22 000 arbetstillfällen, samtidigt som produktiviteten ökar med 30 % och arbetarnas löner med 50 %.

LTU hänger med bra, men vi måste satsa på Industri 4.0!
Överlag står sig Luleå tekniska universitet bra gentemot de större svenska universiteten och har god bredd på sin teknikprofil. Det är främst på Industriell ekonomi-programmet som det brister i datakurser, vilket borde vara obligatoriskt. Man kan läsa en teknisk profil inom datateknik, men det saknas rena programmeringskurser på LTU.

Maskinteknik på LTU upplevs som mer jämnvärdig, sett till utbildningsplanerna jämfört med de andra universiteten. Däremot har andra universitet fler masterinriktningar att välja mellan. Det uppskattas framförallt av studenter som vill ha fler olika fördjupningsområden att välja bland.

Vi på Ditwin vill självklart att Luleå tekniska universitet ska ligga i framkant i undervisning och forskning för Industri 4.0. Vårt råd till rektor Johan Sterte och övriga ansvariga på Luleå tekniska universitet, är därför att granska vad som händer i Tyskland och andra konkurrentländer för den svenska industrin. Och att tillsammans med våra ledande industriföretag höja ribban för våra ingenjörsutbildningar mot att bli Sveriges bästa universitet för Industri 4.0.

– Charlie och jag är gärna med på den resan, avslutar Thomas Marklund.