Utveckla eller försvinna?

Spelar det någon roll om man har en konstruktions-avdelning eller en utvecklingsavdelning på företaget? Jo, om du vill att företaget ska leva vidare eller gå i graven om fem år. Så fort kan det gå. Marknaden är skoningslös, den enes bröd den andres död…

Jag träffade för en tid sedan en utvecklingschef som tydligt betonade att han inte ansvarade för en konstruktionsavdelning, utan för en utvecklingsavdelning. Klokt. För honom var det en himmelsvid skillnad – konstruktionsavdelningen vårdar och anpassar befintliga produkter till kundernas behov idag – för hans utvecklingsavdelning är omvärldsbevakning, innovation och nya produkter det viktigaste. Om vi inte utvecklar idag, har vi inget att sälja i morgon. Då kan vi inte växa tillsammans med våra kunder.

Det finns många studier som visar att bolag med utvecklingsavdelning, som arbetar med innovation och de framtida produkterna, har en mycket bättre möjlighet att finnas kvar och växa i framtiden. Inte minst när ny teknologi och digitalisering förändrar förutsättningarna i rasande takt. Kairos Future säger i sin rapport Innovationsgapet – Framtidens utmaning – Om steget mellan dröm och verklighet från 2015 att bara 20% av företagen menar att deras bransch kommer att vara likadan om fem år. Nära hälften menar att den ”genomgår en stark strukturell förändring där nya aktörer, teknik och förändrad branschlogik helt håller på att omstöpa branschen”. McKinsey har i sin rapport Never let a good crisis go to waste identifierat att de flesta företag är dåliga på att omgruppera sina resurser till ny teknik och morgondagens produkter.

Ur framtidsperspektivet känner jag mig mer trygg med företag som har en innovativ utvecklingsavdelning som får utrymme att omgruppera sina resurser och använda ny teknik. Ålö är en av våra kunder som gått från en rent mekanisk produkt till en smart produkt som innehåller både elektronik och mjukvara.

Hur är det i ditt företag – är det konstruktion eller utveckling – och vågar ni omfördela era resurser till omvärldsbevakning och ny teknologi? Är det fortfarande rent mekaniska produkter som utvecklas eller är er nästa produkt en smart produkt med sensorer? Kommer ni att finnas kvar om fem år?

Hör gärna av dig till mig med dina erfarenheter och funderingar, så kan vi tillsammans hjälpa våra vänner inom verkstadsindustrin att jobba smartare och snabbare!

Thomas Marklund – VD, marknad och försäljning Ditwin. Telefon 010-152 45 90 eller mejl thomas.marklund@ditwin.se.