Digitaliseringen är här. Hänger du med?

Digitaliseringen förändrar vårt samhälle i grunden. För mig är det redan en del i min vardag och framtid, inte minst genom det spännande företag jag nu jobbar i – Ditwin. Vi hjälper våra kunder i verkstadsindustrin att jobba smartare, snabbare och digitalisera och integrera hela värdekedjan, från idé till marknad – allt det som kallas Industri 4.0.

Som 23-årig ekonomistudent på Luleå Tekniska Universitet är digitalisering en del av vardagen. De senaste åren har digitaliseringen dessutom växt sig större på många plan. Det är uppenbart att ordet är i rörelse. För mig personligen kopplar jag digitalisering med tre ord: kommunikation, effektivitet och möjligheter.

Att associera digitalisering med kommunikation blir allt mer en självklarhet. Vi människor blir uppkopplade, ihopkopplade och bortkopplade. Vi påverkas både privat och i arbetslivet. De digitala plattformarna blir vår bästa vän eller åtminstone länken till våra vänner. Effekterna av en kommunikativ värld är många, digital kompetens blir allt viktigare för att slå sig fram i samhället. Kommunicerar inte du kommunicerar någon annan.

Digitalisering handlar också om effektivitet, att ta den korta vägen. Utvecklingen går mot en allt mer automatiserad och digitaliserad produktionsprocess, som i sin tur leder till nya beteendemönster. För att hänga med kan vi inte enbart se digitalisering som en förändring från papper och penna till datorn.

För mig handlar digitalisering om något större: möjligheter. Möjligheter till mervärde och konkurrensfördelar. Där du som ledare, chef, medarbetare eller student har ett livsavgörande val; att våga se de stora möjligheterna, eller att blunda för utvecklingen. Vad väljer du?

Som kommunikatör på Ditwin kommer jag att presentera företagets konkurrenskraftiga lösningar och tjänster, både för verkstadsindustrin och för nya, potentiella medarbetare, inte minst på universitetet. Följ med oss på Ditwin mot Industri 4.0, eller titta på när dina konkurrenter spurtar förbi.

Olivia Westberg – kommunikatör Ditwin.
Mejl olivia.westberg@ditwin.se.