Teamcenter

Intelligent anläggningsdokumentation för industrin

Siemens nya lösning för intelligent anläggningsdokumentation kallas för Capital Asset Lifecycle Management – CALM. Den bygger på Siemens långa erfarenhet av processutrustning och styrsystem till industrin och livscykelhantering av produktinformation som har utökats till att även omfatta själva anläggningen och inte bara produkten. https://youtu.be/wbu0-fS98yI Intelligent anläggningsdokumentation för industrin gör det möjligt att hantera alla typer…

Teamcenter i molnet

Du har nu möjlighet att använda Teamcenter i molnet via Teamcenter X. Teamcenter X levereras som en SaaS-lösning (Software-as-a-Service). Det innebär att Teamcenter är installerat och tillgängligt via molnet som du hyr för ditt behov. Teamcenter X är konfigurerat och innehåller grundläggande PDM-funktioner för CAD-, struktur-, dokument och ändringshantering och med möjlighet till integration till…

Uppdatering av miljöer via Deployment Center

Ny funktionalitet för att hantera era Teamcenter miljöer I ett steg att sänka kostnaden för att administrera Teamcenter lösningar så har Siemens tagit fram Deployment Center som hanterar installationer hos kunder. Det ska bli lättare att se till att man har miljöer med samma konfiguration och ett enklare gränssnitt till att hantera dessa Vissa delar…

White paper från Ditwin – Time to market!

Ordning och reda ger bättre och mer lönsamma affärer! När PDM-systemet är på plats, kan du snabbt och tryggt förbättra produktiviteten, minska kostnaderna för produktens livscykel, underlätta samarbete och få bättre underlag för dina affärsbeslut. Ditwins White paper presenterar alla möjligheter hos PDM-systemet, för att du och ditt företag ska jobba smartare och snabbare. Fyll…