Thomas Marklund

Intelligent anläggningsdokumentation för industrin

Siemens nya lösning för intelligent anläggningsdokumentation kallas för Capital Asset Lifecycle Management – CALM. Den bygger på Siemens långa erfarenhet av processutrustning och styrsystem till industrin och livscykelhantering av produktinformation som har utökats till att även omfatta själva anläggningen och inte bara produkten. https://youtu.be/wbu0-fS98yI Intelligent anläggningsdokumentation för industrin gör det möjligt att hantera alla typer…

Teamcenter i molnet

Du har nu möjlighet att använda Teamcenter i molnet via Teamcenter X. Teamcenter X levereras som en SaaS-lösning (Software-as-a-Service). Det innebär att Teamcenter är installerat och tillgängligt via molnet som du hyr för ditt behov. Teamcenter X är konfigurerat och innehåller grundläggande PDM-funktioner för CAD-, struktur-, dokument och ändringshantering och med möjlighet till integration till…

Studentlunch 8 mars – Smart, smartare, smartast!

Studentlunchen den 8 mars handlade om smarta produkter och hur man med hjälpa av digitalisering kan göra dem både smartare och smartast. Drygt 20 studenter var med på lunchen och vi hade en bra dialog om smarta produkter och hittade många företag som har börjat sin resa från smart till smartast. Du kan läsa mer…

Hur smart är den smartaste produkten?

Jag tycker mig se en trend i att nya produkter som lanseras ofta kallas för smarta. Det innebär, som jag har uppfattat det, att produkten har sensorer och givare som tillsammans med mjukvara gör att den på något sätt kan ”tänka och agera” på egen hand. Det gör att du som använder produkten kan få…

Digitaliseringen är här. Hänger du med?

Digitaliseringen förändrar vårt samhälle i grunden. För mig är det redan en del i min vardag och framtid, inte minst genom det spännande företag jag nu jobbar i – Ditwin. Vi hjälper våra kunder i verkstadsindustrin att jobba smartare, snabbare och digitalisera och integrera hela värdekedjan, från idé till marknad – allt det som kallas…

Utveckla eller försvinna?

Spelar det någon roll om man har en konstruktions-avdelning eller en utvecklingsavdelning på företaget? Jo, om du vill att företaget ska leva vidare eller gå i graven om fem år. Så fort kan det gå. Marknaden är skoningslös, den enes bröd den andres död… Jag träffade för en tid sedan en utvecklingschef som tydligt betonade…

Informationströtthet – utmaning för industrin!

På nätet finns ju allt, sökbart och delbart och jag fascineras ofta av hur mycket information jag kan hitta via webben. Gör jag en sökning med Google får jag omgående träff på nästintill oändligt många källor som innehåller information om det jag söker. Det kan vara publicerade artiklar, annonser eller sammanställd information som baseras på…