CAD

Simcenter som nav i simuleringsprocessen

Handen på hjärtat, använder ni inom ert företag finita element-beräkningar i den utsträckningen ni skulle vilja? Och, använder ni beräkningar för att driva utvecklingen av produkterna eller begränsar ni användningen till att endast verifiera att produkten uppfyller de viktigaste kraven? CAD och preprocessing Beräkningar med FEA, finita element-analyser, är en viktig del av det dagliga…

Underhållsrelease NX 12

Några nyheter i den här release: Du kan direkt i NX skapa och hantera Engineering change notice (ECN). Convergent Modeling Importera och exportera 3MF-filer Adjust Minimum Radius för att justera minimum kurvatur mellan facetter så ytorna blir slätare. Flera modelleringskommandon kan nu användas inne i Polygon Modeling Task Definiera Limit/Fit toleranser på Hole and Thread…