Underhållsrelease NX 12

Några nyheter i den här release:

  • Du kan direkt i NX skapa och hantera Engineering change notice (ECN).
  • Convergent Modeling
    • Importera och exportera 3MF-filer
    • Adjust Minimum Radius för att justera minimum kurvatur mellan facetter så ytorna blir slätare.
    • Flera modelleringskommandon kan nu användas inne i Polygon Modeling Task
  • Definiera Limit/Fit toleranser på Hole and Thread Callouts i ritningsmodulen.
  • Sketch Emphsis för att göra Work Part tydligare när du jobbar i Sketch Task Enviroment i en sammanställning så att du lättare undviker att skapa relationer till andra komponenter.

Du kan läsa om fler nyheter i Siemens dokumentation.

Nytt för den här releasen är att den både går att installera som en uppdatering på en dator som redan har NX12.0.0 installerat eller också som en full installation på en dator som inte har NX12.0.0 installerat.

Uppdateringen kan du ladda ned på Siemens nedladdningssida.

Observera! Nerladdningen är uppdelad i tre delar för att underlätta hämtningen och den måste packas upp med Winzip eller 7-Zip(Rekommenderas och gratis). Du behöver bara packa upp filen .zip då packas även filerna .z01 och .z02 upp automatiskt. 7-zip kan du hämta här.

Kontakta Mattias Näslund om du har några frågor eller vill veta mer om NX12. Telefon 010-152 45 21 eller mejl mattias.naslund@ditwin.se.