Studentlunch 8 mars – Smart, smartare, smartast!

Studentlunchen den 8 mars handlade om smarta produkter och hur man med hjälpa av digitalisering kan göra dem både smartare och smartast. Drygt 20 studenter var med på lunchen och vi hade en bra dialog om smarta produkter och hittade många företag som har börjat sin resa från smart till smartast.

Du kan läsa mer om smarta produkter i artikeln Hur smart är den smartaste produkten?

Ditwins studentlunch är öppen för studenter vid Luleå tekniska universitet och genomförs en gång per läsperiod. Titta gärna in på vår Studentsida om du vill veta mer om vad vid erbjuder studenter.