Intelligent anläggningsdokumentation för industrin