NX 1899 Design groups – Förenkla hanteringen av komplexa modeller

En modell med många features kan vara svår att hantera effektiv men genom att dela in den i Design Groups underlättas hanteringen. Med Design Groups kan features delas in i logiska grupper tex referensgeometri, booleska operationer, kaviteter etc. Features i en Desig Group är relativt isolerade från andra grupper så vid modifiering uppdateras bara de features som finns i den aktiva gruppen vilket medför att uppdateringar går snabbare.

 

Vill du veta mer om NX 1899?
Kontakta oss gärna så berättar vi mer.