Webinar- Simuleringsdriven utveckling 16/4

Webinar – Hur simuleringsdriven utveckling kan spara tid och pengar och samtidigt öka innovationen.

Är du nyfiken på simuleringsdriven utveckling och hur det kan spara tid, pengar och samtidigt öka innovationen?

Varmt välkommen till vårat kostandsfria webinar, Torsdag den 16 april kl.11.00 -11.30 där Marcus Levin, vår expert inom området, kommer att beskriva och inspirera dig i hur simulering kan användas för att minska utvecklingskostnader, minska tiden till färdig produkt och samtidigt kunna öka innovationsgraden.

Han kommer även visa hur just Siemens produkter har fullt stöd för att förverkliga arbetssättet med simuleringsdriven utveckling från koncept till färdig produkt.
Detta webinar riktar sig till dig som vill få en insikt i vad som menas med det uttrycket och varför det är rätt i tiden att driva sin produktutveckling med hjälp av simulering.

Lär mer om webinariet och anmäl dig här: Webinar-simuleringsdriven-utveckling