Ett produktionsutvecklande tillskott för Ditwin och dig!

Ditwin stärker kompetensen inom industri 4.0 med inriktning på produktion med rekrytering av produktions- och CAM-specialisten Jonas Näsström.

– Med sin erfarenhet från forskning, utbildning och användning av Siemens programvaror både för beredning och simulering av produktion blir Jonas ett viktigt tillskott när det gäller vårt erbjudande för den digitala tvillingen för produktion, säger Thomas Marklund VD på Ditwin.

– Jag kan hjälpa Ditwins kunder att förnya och effektivisera sin produktion genom kortare beredningstider och en mer integrerad produktutvecklings- och produktionsprocess, säger Jonas.

Jonas har nyligen doktorerat inom lasersvetsning och additiv tillverkning vid Luleå tekniska universitet. Därmed kan Jonas också erbjuda företagen nya möjligheter med modern utrustning och teknik, exempelvis laserbaserad additiv tillverkning i metall med industrirobotar. Han har också erfarenhet av 3D-skanning, något som kan ge ökad flexibilitet i både konstruktion och produktion. Exempelvis kan 3D-skanning kan vara till stor nytta för kundanpassning, reparationsarbeten och kvalitétskontroll.

Vi hälsar Jonas välkommen till Ditwin!
jonas.nasstrom@ditwin.se
Direkt: 010-152 45 80
Mobil: 070-676 71 80