Viewer för Solid Edge 3D modeller

För att visa din Solid Edge 3D modell för andra, bifoga denna viewer:

\Solid Edge 2019\Custom\ImportSE\x64\Release\ImportSE.exe

Kör programmet och det låter dig välja en Solid Edge 3D modell för att sedan visa en preview i ett fönster som du kan ändra storlek på. Kräver inte att Solid Edge är installerat.

Scroll = Zoom

Vänster musknapp och dra = Rotera

Höger musknapp och dra = Panorera

 

Har du frågor eller funderingar så kontakta:

Daniel Grahn, Senior CAD-specialist/Supportansvarig
e-post: daniel.grahn@ditwin.se
Telefon: 010-152 45 25